Přehled učiva literatury

Archiv článků

2.GENERACE ČESKÉ MODERNY

11.09.2010 10:36
                                                  
>>

NOVOROMANTISMUS - RUCHOVCI A LUMÍROVCI

03.06.2010 17:10
    Spisovatelé této generace vstupovali do literatury kolem r. 1870. Nejedná se o protikladné skupiny, spíše se prolínaly a doplňovaly. Almanach RUCH, vydaný roku 1868 při příležitosti položení základního kamene k Národnímu divadlu, zdůrazňoval odhodlání pomáhat a sloužit národním...
>>

Májovci

30.05.2010 10:08
  MÁJOVCI   Je tak označována generace básníků, která dospívala v době bachovského absolutismu po revoluci 1848. Česky psané literatury vycházelo málo, většina novin a časopisů zanikla, spisovatelé se odmlčeli. 1852 umírají Kolár, Čelakovský, 1856 Havlíček, Tyl. Sabina, Frič jsou...
>>

ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

01.05.2010 14:38
    Zvláštnosti českého romantismu Romantismus v české literatuře má určité zvláštnosti – literatura má stále výchovnou a poznávací úlohu, autoři proto neměli takovou myšlenkovou a tvůrčí volnost, nemohli ostatně ani příliš cestovat po světě a poznávat exotické země....
>>

MODERNA V ČESKÉ LITERATUŘE

29.01.2010 13:13
  Na přelomu století vznikly v české literatuře hodnoty, které položily základy moderní literární kultury 20.století. 1. V říjnu 1895 vyšel Manifest České moderny, formuloval představy a požadavky nové umělecké generace. Autorem textu byl Josef Svatopluk Machar, podepsali ho Březina, V.Mrštík,...
>>

"KONEC STOLETÍ" V EVROPSKÉ LITERATUŘE

22.01.2010 09:19
1. Francouzští parnasisté /nazváni podle sborníku Parnas/ - prosazovali neosobní přístup k tématu, nezávislost na vnějších vlivech, byli zastánci dokonalé formy, zvláště ve zvukové stavbě verše. Představiteli byli např. v počátcích své tvorby Mallarmé a Verlaine. V české literatuře ovlivnili...
>>

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

05.01.2010 17:47
Umělecký směr prosazující se na konci 18. a v 1.pol. 19.stol. Historicky odpovídá romantismus období od Velké francouzské revoluce, přes napoleonské války, až po pocity rozčarování a ztrátu iluzí v době revolucí 1830 a 1848. Začal se formovat v Německu, pak v Anglii, Francii, Rusku a...
>>

LITERATURA ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ

06.12.2009 15:56
  Počátek nové fáze společenského vývoje v českých zemích je spjat s vládou Josefa II.(1780-1790) Reformy :   1781 zrušení nevolnictví(venkovský lid se stěhuje do měst=šíření češtiny a vzdělávání...
>>

KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS

11.10.2009 19:44
  I. KLASICISMUS 17.století Prosadil se nejprve ve Francii za vlády Ludvíka XIV. /1661-1715/ v době, kdy se v jiných zemích rozvíjelo ještě baroko. Ve srovnání s barokní mystikou a emocemi zdůrazňovala rozumový řád /racionalista René Descartes [dekár] : "Cogito, ergo sum"- "Myslím,tedy jsem"/....
>>

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA

30.09.2009 15:46
  Dělíme ji na tvorbu : a/venkovskou - navazuje na tvorbu B.Němcové, K.Světlé a V.Hálka. Pečlivě studuje venkovského člověka, prostředí, soustřeďuje se na realistické detaily /kroje, stavby, zvyky/ a zpracovává je formou národopisných studií /T.Nováková, J.Herben/. Autoři sledují generační...
>>

Záznamy: 1 - 10 ze 31

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.