Přehled učiva literatury

Archiv článků

SVĚTOVÁ REALISTICKÁ A NATURALISTICKÁ LITERATURA

25.09.2009 15:24
  Ve světové literatuře nastupuje realistické umění na přelomu 20. a 30.let 19.stol., naturalismus na přelomu 60.a 70.let 19.stol. Realismus /realis = věcný, skutečný/ - uměl.směr, jemuž je vlastní věcné /reálné/ vidění světa. V užším slova smyslu se používá termínu kritický realismus, neboť...
>>

ČESKÉ BAROKO

24.09.2009 21:45
  20.léta 17.stol. - 70.léta 18.stol. Situace : stavovské povstání 1618, zvolení Fridricha Falckého českým králem, porážka stavů na Bílé hoře 8.11.1620, vyhlášení Obnoveného zřízení zemského 1627  /potvrzení dědičného práva Habsburků na český trůn, jediné povolené je katolické náboženství...
>>

BAROKO V EVROPĚ

21.09.2009 20:25
  2.pol.16. - pol.18.stol. Baroko je reakcí na renesanční optimismus a důvěru v neomezené možnosti člověka. Rozvoj vědy a poznávání nových zemí vedly ve svých důsledcích k závěru, jak málo člověk ví o světě a jak málo v něm znamená. Tomu napomohla i tíže sociálních bouří, vlna rekatolizace a...
>>

RENESANCE A HUMANISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

01.06.2009 18:44
    Období asi od 70.let 15.stol. do roku 1620 Nové myšlenkové hnutí se projevilo v Čechách v podobě reformace, kterou zahájilo husitství. I za vlády Jiřího z Poděbrad zůstaly Čechy izolovány od katolického světa, proto se humanismus a renesance dostávají do našich zemí jen zvolna. První...
>>

RENESANČNÍ PÍSEMNICTVÍ

12.05.2009 17:49
  Je spjato s rozvojem severoitalských měst od 14.století. Renesance /la renaisance [la renesáns] = znovuzrození, obnovení/ je významný umělecký proud a myšlenkové hnutí 14.-16.stol., které usilovalo o myšlenkové obrození antiky /koncepce státu, práva, umění/. Renesance je protikladem...
>>

ČESKÁ POVÁLEČNÁ PRÓZA

29.04.2009 21:43
       Léta 1945 – 1948 Autoři se vraceli k válečným prožitkům. Jan Drda – za války píše pohádková dramata, která si po válce získala velkou oblibu - např. Hrátky s čertem, Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert Němá barikáda – povídky; heroizuje postoj Čechů za...
>>

POKRAČOVÁNÍ SVĚT. POVÁLEČNÉ PRÓZY

21.04.2009 21:50
   Další ital.autoři :  Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) – prozaik, filmový režisér, neorealista i existencialista. Zajímají ho postavy z městské periférie, mladí římští bezdomovci, kteří bojují o holou existenci.  Darmošlapové (1955) Zběsilý život (1959) – tematicky...
>>

SVĚTOVÁ PRÓZA 2.POL. 20.STOL.

19.04.2009 18:06
    Témata ovlivněná válkou   1.      Reakce na válku Spisovatelé východní Evropy měli pohled na válku politicky uvědomělý, válečná vyprávění se soustřeďovala na vrcholné a monumentální válečné scény, hrdinové líčeni černobíle. Rozhodující úloha ve...
>>

TEZE K MATUR. OTÁZKÁM

19.04.2009 15:49
 Momentálně není aktuální vzhledem k nové, státní maturitě  TEZE K MATUR. OTÁZKÁM   1)          Bible a její místo v literatuře v průběhu staletí, středověká duchovní literatura na našem...
>>

ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

13.04.2009 21:03
  I. Předúnorový vývoj Byl charakteristický uměleckou pluralitou, představilo se 5 básnických skupin : Ohnice - hlásí se k odkazu Jiřího Ortena, k teorii "nahého člověka" bezbranného vůči okolnímu světu. Zástupci : Kamil Bednář, Josef Hiršal, Ivan Diviš Mladí katolíci : Vokolek,...
>>

Záznamy: 11 - 20 ze 31

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.