Přehled učiva literatury

Archiv článků

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA NA NAŠEM ÚZEMÍ

07.04.2009 18:52
  Dělí se zpravidla do tří etap : 1. od literárních počátků v 60.letech 9.stol. do poslední čtvrtiny 13.stol. - monopol na literární tvorbu má duchovenstvo, jako literárního jazyka užívá staroslověnštiny a latiny 2. od poslední čtvrtiny 13.stol. do počátku 15.stol.- kromě duchovenstva tvoří a...
>>

POEZIE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

01.04.2009 17:29
  Objevuje se stejně jako před válkou poezie ideologická, spirituální a metafyzická, výrazně se projevuje i poezie všedního života. Verše se recitují i zpívají, fenoménem se stali písničkáři /Vysockij/ - poezie se sbližuje s hudbou, často se mění v protestsongy /Bob Dylan/. Zvláštním...
>>

ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ

01.03.2009 13:32
  1. Legionářská literatura - autoři reagují na osobní zážitky z 1.svět.války a bojů v zahraničních legiích Rudolf Medek /1890-1940/ R.1919 vydal sbírku Lví srdce s proslulou básní Zborov /hrdinství našich legionářů v bitvě u Zborova r.1917/. Pětidílný cyklus z legionářského prostředí byl...
>>

STŘEDOVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ

02.02.2009 18:11
    I. Evropská literatura  /5.- 15.stol./ Označení středověk se užívá pro lepší orientaci pro období od zániku západořímské říše r.476 do objevení Ameriky r.1492. V různých částech světa však vývoj  probíhal nerovnoměrně. Ideovým základem umění se stalo křesťanství....
>>

SVĚTOVÁ PRÓZA V 1.POLOVINĚ 20.STOLETÍ

28.01.2009 09:55
  AMERICKÁ PRÓZA Výrazně se prosazuje až od 20.let 20.století. Je originální syntézou podnětů ze všech koutů zeměkoule /vliv přistěhovalectví/. Bouřlivý rozvoj Ameriky, sen o rychlém zbohatnutí, o neomezených možnostech a naopak i podnikatelskou džungli, rasovou nenávist, lidské tragédie......
>>

ANTICKÁ LITERATURA

12.11.2008 16:28
          Antická literatura /8.stol.př.Kr. - 5.stol. po Kr./ Antiquus = dávný, starobylý. Zahrnuje literaturu starověkého Řecka a Říma. I. Řecká literatura Založila evropskou literární tradici. O silném uměleckém cítění Řeků svědčí i to, že literární a hudební soutěže...
>>

ČESKÁ POEZIE 1.POLOVINY 20.STOLETÍ

29.10.2008 14:48
    Atmosféra doby, politické a kulturní poměry :  28.října 1918 vznikl samostatný československý stát s republikánským zřízením. V prvních poválečných letech, poznamenaných ještě následky války a sociálními otřesy, měly rozhodující vliv ve státě 2 politické strany : sociální...
>>

Počátky psané literatury. Mimoevropské literatury

02.10.2008 18:50
     Evropská kulturní a literární tradice vychází ze dvou zdrojů : kultury antické a kultury židovsko-křesťanské, na jejichž utváření měly ještě vliv kultury starověkého Orientu. Prvními slovesnými projevy s určitou uměleckou hodnotou byly texty pronášené při obřadech –...
>>

MODERNÍ UMĚNÍ A JEHO PŘEDSTAVITELÉ V 1.POL.20.STOLETÍ

23.09.2008 15:39
  SECESE Kralovala na přelomu 19.a 20.stol. v umění, způsobu oblékání i životním stylu. Slovo secese znamená oddělení se od celku, odloučení. Mladí autoři tak dali najevo svůj rozchod s tradicemi a dosavadním uměním. Ve výtvarném umění jsou charakteristickými prvky ornamentálnost /stylizované...
>>

Poznámky k doporučené četbě k nové maturitě

21.09.2008 10:10
  BIBLE : Starý zákon - stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa, babylonská věž, Sodoma a Gomora, Abraham, Mojžíš, rány egyptské, odchod z Egypta, desatero přikázání, Josef a jeho bratři, proroctví o příchodu...
>>

Záznamy: 21 - 30 ze 31

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.